Kontakt

Aleksandra Golecka – koordynatorka
aleksandra.golecka@magiel.waw.pl

Marek Wrzos – webmaster
marek.wrzos@magiel.waw.pl

Redakcja NMS „Magiel”
Aleja Niepodległości 162, pokój 64
02-554 Warszawa
tel. (0 22) 564 97 57
www.magiel.waw.pl